Osoby niepełnosprawne korzystające z turnusu rehabilitacyjnego w naszym Ośrodku mogą starać się o dofinansowanie z PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Aby uzyskać dofinansowanie należy:
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • złożyć w PFRON „Wniosek o turnus rehabilitacyjny” wypełniony przez lekarza rodzinnego,
  • przesłać do CKR „Złoty Łan” kopie tych dokumentów przy dokonywaniu rezerwacji pobytu.

 

Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne „Złoty Łan” posiada aktualne wpisy do rejestrów:

• ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH nr OR/02/0009/22 ważny do 16 czerwca 2025 r.

• OŚRODKÓW REHABILITACYJNYCH nr OD/02/0001/20 ważny do 05 marca 2023 r.

Powrót do góry